NAKLİYAT SİGORTALARI

Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

Yurt içinde taşıyacağınız yük, Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları ile güvence altında!
Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

Yurt İçi Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortası'nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

Emtia Nakliyat Sigortaları
Emtia Nakliyat Sigortaları ile nakledilen emtialarınız güvence altında!

Tam Ziya (Total Loss) Sigortası
Tam Ziya Sigortası, müşterek ve hususi avaryalar ile masraflar ve kurtarma çalışmaları hariç olmak şartıyla ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve tamamen ziyası durumunu sigorta teminatına alır.

Institute Cargo Clauses "C" veya Institute Cargo Clauses "F.P.A." (Free of Particular Average)
Dar teminat olarak da bilinen "C" kloz, aşağıdaki rizikoları kapsar:

* Yangın, infilak
* Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
* Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
* Tehlike limanında yükün boşaltılmasına makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
* Müşterek avarya fedakarlığı
* Denize mal atılması

Institute Cargo Clauses "A" veya Institute Cargo Clauses All Risks
Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emtiayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.

Institute Cargo Clauses "A" 1.11.82 Cl.252 'de belirtilen istisnalar teminat kapsamı dışındadır.

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir. Savaş teminatı sadece deniz ve havayolu taşımalarında verilmektedir.